Č. v nákrese  Názov položky Katalógové číslo Počet ks. v LKT
       Turbo
 1  Kolesá 2-13
Wheels-Räder-Roues-Ruedas
* 5592-28-9000 1
 2  Koleso ľavé 3-7
Left wheel-Ra,links-Roue gauche-Ruedaizquierda
* 5592-28-9101 2
 3  Duša 16,9/14-30 s ventilom V 54521 ČSN 63 1421
Tyre tube with valve-Luftschlauch mit Ventil-Chambre a air avec soupape-Cámara de aire con válvula
963 1421 053 1
 4  Pneumatika 16,9-30 12PR
Tyre-Reifen-Pneu-Neumático
5592-28-2000 1
 5  Koleso úplné 6-7
Complete wheel-Rad,komplett-Roue complete-Rueda completa
5592-28-9102 1
 6  Zátka
Plug-Stopfen-Bouchon-Tapón
5592-28-0003 2
 7  Diskové koleso
Disc wheel-Scheibenrad-Roue de disque-Rueda de disco
5592-28-0001 1
 8  Koleso pravé 9-13
Wheel,RH-Rad,rechts-Roue droite-Rueda derecha
* 5592-28-9100 2
 9  Koleso úplné 10-11
Complete wheel-Rad,komplett-Roue complete-Rueda completa
5592-28-9102 1
 10  Zátka
Plug-Stopfen-Bouchon-Tapón
5592-28-0003 2
 11  Diskové koleso
Disc wheel-Scheibenrad-Roue de disque-Rueda de disco
5592-28-0001 1
 12  Duša 16,9/14-30 s ventilom V 54521 ČSN 63 1421
Tyre tube with valve-Luftschlauch mit Ventil-Chambre a air avec soupape-Cámara de aire con válvula
963 1421 053 1
 13  Pneumatika 16,9-30 12 PR
Tyre-Reifen-Pneu-Neumático
5592-28-2000 1